နှုတ်ခမ်းကွဲ၊အာခေါင်ကွဲများအား အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ရက်နေ့မှ ၂၉ရက်နေ့အထိ ဝယ်စလီဆေးရုံ၌ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲများအား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်(၆)လပြည့်ပြီးသူမည်သူမဆို ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါက ခွဲစိတ်ကုသနိုင်သည်။

… Read More

နှုတ်ခမ်းကွဲ၊အာခေါင်ကွဲများအား အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ – ၈ ရက်နေ့များတွင် SmileTrain NGO (Plastic Surgeon) အဖွဲ့မှ ဝယ်စလီဆေးရုံတွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲများအား အခမဲ့ခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

… Read More

WESLEY HOSPITAL

2/104, Taungzalat Street,
Tahan, Kalay 02092,
Myanmar.
info@wesleyhospital.com
+95 073-21283, 22778, 22779, 0949297152, Fax : (+95) 073-22024